AKTUELLE BØKER


DE NORSKE STAVKIRKENE
Av Leif Anker og Jiri Havran (foto)

• Rikt illustrert
• Sist oppdatert
• For første gang presenteres fyldig også Vang stavkirke i Polen

Stavkirkene er Norges unike bidrag til verdensarkitekturen. Deres særegne konstruksjon og utforming står som noe av det ypperste skapt i norsk middelalder, både bygningsteknisk og kunstnerisk. Bare 28 stavkirker er bevart av kanskje over tusen, og de fleste ligger i indre fjordstrøk på Vestlandet og i innlandsdalene på Østlandet. De eldste av dem har fulgt bygda gjennom mer enn 8 århundrer. De bevarte stavkirkene har gjennomgått større eller mindre endringer i tidenes løp. Få steder møter en de skiftende historiske epokene tydeligere enn her.

Alle de 28 bevarte stavkirkene presenteres, samt Vang stavkirke som ble kjøpt av kongen av Preussen og senere oppført i det daværende tyske Schlesien, nå en del av Polen. Kirkene presenteres også med etterreformatorisk inventar og dekor, som er med å gi disse kirkene deres helt særegne stemning.

Tekst: Leif Anker
Foto: Jiri Havran
Format: 24 x 29 cm
360 sider
ISBN 978-82-91399-27-0
Pris: kr. 498,-