AKTUELLE BØKER


HARDANGER OG FJORDEN
Av Peter Anker og Jiri Havran (foto)

Bli med på en rundreise til bygder og steder ved Hardangerfjorden, et av verdens mest gjenkjente landskaper.

Denne boka er en hyllest til den storslåtte naturen og de rike kulturtradisjonene i Hardanger. Bygder og steder rundt Hardangerfjorden, med sine lokale særpreg, utgjør samlet et område med felles kulturarv og identitet. Teksten og det rike billedmaterialet synliggjør denne kulturarven på en sober og gjennomført måte. Med en dreven hånd fanges miljøer og omgivelser, og foldes igjen ut mellom bokpermene.
Foruten natur, kulturlandskap og bygningsmiljø tar boken for seg emner som tidlig turisme, industrialisering, vertskapskultur, tradisjonell båtbygging, kunst, folkelig håndverk og andre folketradisjoner. Denne kulturarven preges av landskapet - de bratte fjellsidene med isbreer på toppene, det grønne beltet med gårdsbruk og fruktdyrking og naustrekker ved strendene.

Tekst: Peter Anker
Foto: Jiri Havran
Format: 22 x 28 cm
240 sider
ISBN 978-82-91399-26-3
Pris: kr. 198,-