AKTUELLE BØKER


ST. HALVARD KIRKE OG KLOSTER
Av Christian Norberg-Schulz, Kjell Lund mm. og Jiri Havran (foto)

St Hallvard kirke og kloster er en praktbok om et av de mest betydningsfulle byggverk i norsk etterkrigsarkitektur. Boken lar oss fornemme bygningens sjel i såvel tekst som bilder.

Tekst:Christian Norberg-Schulz, Kjell Lund mm.
Foto: Jiri Havran
Norsk og engelsk tekst
84 sider
Format 26 x 29 cm
ISBN 978-82-91399-06-5
Pris: kr. 98,-