AKTUELLE BØKER


MODERNISMEN I NORSK KIRKEBYGGING
modernism

av Einar Dahle.

Det 20. århundre er historien om de store endringer. Velferdstaten og det gode liv, tilflytting til byene og de sentrale strøk påvirker troens liv og kirkebygningen. Arbeidskirken overtar for søndagskirken. Kirken går inn i hverdagen og blir møteplassen i alle ukens dager. Behovet for fleksible rom endrer kirkerommets program og utforming. Arkitekter utvikler nye kirkerom. Form og funksjon, konstruksjon og materialer bestemmer arkitekturen og det kunstneriske uttrykk. Fra jugendstil via nyklassisismen tas leseren med på modernismen slik den ble fortolket helt frem til vår egen tid. Med bl.a: Tromsdalen (Ishavskatedralen), Gravberget, Bodø domkirke, Vadsø, Stamsund, Bakkehaugen, Slettebakken, Landås, St Hallvard i Oslo, Lillestrøm, Eidsvåg og Mortensrud

Boken er identisk med bind 6, Modernismen, 1900-tallet i bokserien Kirker i Norge

Tekst: Einar Dahle
Foto: Jiri Havran
Format: 24 x 29 cm
ISBN 978-82-91399-33-1
Pris: kr. 198,-
mortensud

slettebakken