Harald Grytten (Ålesund, jugendbyen, 1996), født 1938 i Ålesund. Bestyrer i Ålesunds Museum 1973-93. Har skrevet en rekke bøker om Ålesunds historie og byens særpreg, bl.a Ålesunds byhistorie. Er kjent for sitt engasjement for bevaring av det genuine bygningsmiljøet i Ålesund, og ikke mins for sine byvandringer.

Sverre Ødegaard (Bergstaden Røros, 1997), 1947-2002, født på Røros. Utdannet som billedkunstner ved SHKS i Oslo. Fra 1972 ansatt ved museet på Røros, med formgiving og oppbygging av utstillingene i Smelthytta som hans viktigste oppgave, med bruk av «levende» tekniske modeller. For dette mottok han en rekke priser bl.a Sør-Trøndelag Fylkes kulturpris i 1986. Ødegaard var engasjert i bevaring av bergstadens bygningsmiljø og kulturlandskap, og skrevet en rekke artikler med lokalhistorisk innhold.

Marco Trebbi (Bryggen i Bergen, 1997), født 1941 i Italia. Har magistergrad i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen og videreutdanning i middelalderkultur ved universitetet i Poitiers i Frankrike. Fra 1979 har han arbeidet som leder av Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene i Bergen. Trebbi har skrevet boken "Om Contoretz Oprettelse" og vært medforfatter av "Bryggen, Hanseatenes Kontor i Bergen".

Lars Fasting (Trondheims gullalder, 1997), født 1938 i Bergen, utdannet arkitekt ved NTH i Trondheim. Var ansatt i Trondheim kommune (1972-76) for å registrere verneverdig eldre bebyggelse. Hans rapport "Trondheims Bybilde 1976" fikk stor betydning for holdningen til byens gamle bygningsmasse. Har siden arbeidet som privatpraktiserende arkitekt i Trondheim. Har i de senere år engasjert seg sterkt i bevaring av kystens bygningsmiljø.

Gunnar Molden (Seilskutebyen Arendal, 1998), født 1956 i Trondheim. Cand. philol. med hovedfag i historie. Har arbeidet med sørlandsk lokal- og regionhistorie, og gruve- og jernverkshistorie. Har vært tilknyttet Aust-Agder-Arkivet, men arbeider nå som forsker og skribent på egenhånd, og er tilknyttet Næs Jernverksmuseum, Tvedestrand, som forsknings- og formidlingsmedarbeider.

Dag-Ivar Rognerød (Christiania, Kvadraturen i Oslo, 1998), født 1948 i Oslo, utdannet som sosiolog og virker som skribent, kulturguide og forfatter. Har tidligere publisert: «Fra Akershus festning til Kronborg slott», utgitt av Foreningen Norden, 1996; «På historisk grunn, en kulturhistorisk reise til statlige eiendommer», utgitt av Statsbygg, 1997 og «Byens hjørne - fra Grosch til Landkreditt», Landbruksforlaget, 1997; foruten en rekke artikler i magasiner og tidsskrifter om kulturarvens rolle i reiseliv og kulturutvikling.

Morten Stige (Kirker i Norge, bind 1, Middelalder i stein, 2000) født 1964 i Porsgrunn, siviløkonom fra Norges handelshøyskole og hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Stige har spesialisert seg på middelalderens steinarkitektur og har tidligere skrevet om Stavanger domkirke, Utstein kloster og obskøne motiver i norsk middelaldersk kirkekunst. Han er for tiden ansatt i Riksantikvarens kulturminneavdeling.

Øystein Ekroll (Kirker i Norge, bind 1, Middelalder i stein, 2000 og Tilleggsbind 1, Kirke- og klosterruiner, 2008), født 1957 på Larsnes på Sunnmøre, magistergrad i middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen i 1986. Han har arbeidet med restaurering av de middelalderske ruinene i Gamlebyen og deltatt på en lang rekke utgravninger i Norge og i Hellas. Siden 1992 har han vært ansatt som forsker ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider i Trondheim. Har publisert en lang rekke artikler om middelaldersk bygningshistorie, og bl.a. boken "Med kleber og kalk, norsk steinbygging i mellomalderen" Samlaget, 1997.

Christian Norberg-Schulz (St Hallvard kirke og kloster, 1997; Telemark, 2007), født 1926 i Oslo og døde 28. mars 2000. Utdannet arkitekt ved ETH i Zürich 1945-1949 og mottok noen år senere et Fulbright stipend fra Harvard University (1952-53) som ble avgjørende for hans teoretiske løpebane. I 1964 tok han doktorgraden ved NTH og fikk med avhandlingen Intentions in Architecture stor internasjonal oppmerksomhet. Også hans øvrige fagproduksjon er anerkjente bidrag til akitekturdebatten verden over.
Gjennom flere år praktiserte Norberg-Schulz som arkitekt, blant annet en periode sammen med Arne Korsmo. Han markerte seg også gjennom 15 år som redaktør for arkitekturtidsskriftet Byggekunst. I 1966 ble han ansatt som professor ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Norberg-Schulz er blitt tildelt en rekke nasjonale og internasjonale priser og utmerkelser.
Av hans viktigste bøker kan nevnes: Michelangelo som arkitekt , Gyldendal, Oslo, 1958, Intentions in Architecture, Universitetsforlaget, Oslo,1963, Stav og laft i Norge Norsk arkitekturforlag, Oslo, 1969, Baroque Architecture, Electa, Milano, 1971, Existence, Space and Architecture, Studio Vista, London, 1971, Late Baroque and Rococo Architecture, Electa Milano, 1972, Mellom jord og himmel, Universitetsforlaget, Oslo, 1978, Genius Loci , Electa, Milano, 1979, Arne Korsmo, Universitetsforlaget, 1985, Et sted å være, Gyldendal , Oslo, 1986, Modern Norwegian Architecture, Universitetsforlaget, Oslo, 1986, Roots of modern Architecture, ADA Edita, Tokyo, 1988, Nattlandene, Gyldendal , Oslo, 1993, Stedskunst, Gyldendal, Oslo, 1996, Øye og hånd, Gyldendal, Oslo, 1997
Flere av bøkene er oversatt til andre språk. Forfatteren har også bedrevet en iherdig skribentvirksomhet i fagtidsskrifter og i dagspressen.

Einar Dahle siv. ark MNAL,  født i 1946 i Oslo, er professor ved AHO Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo og utdannet diplomarkitekt fra ETH Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich i 1971. Dahle har arbeidet hos Geir Grung, Harald Hille, Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl og vært daglig leder av sistnevntes kontor i Dar es Salaam, Tanzania, i tre år. Dahle har drevet egen praksis siden hjemkomsten fra Afrika og har undervist ved AHO siden 1985, vært sensor på AHO, arkitektavdelingen i Trondheim (NTNU), gjestekritiker på ETH-Zürich, har vært gjesteprofessor på arkitektfakultet ved RWTH Aachen. I 1995 ble Dahle utnevnt til professor ved Technische Universität München. Dahle har skrevet en rekke tekster om arkitektur i Norge og utlandet og har i mer enn 20 år hatt sin faste arkitekturspalte i tidsskriftet MUR, nå MUR+BETONG. Han har vært formann i Oslo Arkitektforening, medlem av styret i NAL Arkitektakademiet og sittet i en rekke juryer for arkitektkonkurranser. Han er selv premiert i en rekke arkitektkonkurranser. Hans arbeider er presentert i tidskrifter og bøker i inn og utland og han har holdt en lang rekke gjesteforelesninger på norsk, tysk og engelsk. For sin arkitektur og engasjement har Dahle mottatt Betongelementprisen (1988), Betongtavlen (2002) og Murverksprisen (2007)

Jens Christian Eldal (Kirker i Norge, bind 3, 2002.) født 1948 på Hamar, magister i kunsthistorie 1978, dr. philos 1997. Ansatt hos Riksantikvaren til 1995, deretter som forsker i NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, begge steder med kirker som hovedarbeidsfelt. Redaksjonsmedlem og forfatter i Norsk kunstnerleksikon, doktoravhandlingen "Historisme i tre om sveitserstil og dragestil", utgitt 1998, og en rekke artikler, hovedsakelig om arkitektur fra 1800- og 1900-tallet.
Medforfatter av boken "Tradisjon og atmosfære" om gamle norske trehoteller, Kom forlag, 1996.

Ola Storsletten (Kirker i Norge, bind 5, 1600-tallet. Etter reformasjonen, 2006) født 1948 i Oslo, diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo 1976, Cand.mag. i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo 1984. Ansatt hos Riksantikvaren 1882-94, deretter forsker i NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, der han er tilknyttet bokverket Norges Kirker. Har også publisert boka "En arv i tre : de norske stavkirkene", Aschehoug, 1993.

Leif Anker (Kirker i Norge, bind 4, Middelalder i tre, stavkirker, 2005), født 1956 i Oslo, kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo, og arbeider i Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling. Han har arbeidet som frilansjournalist og skrevet bøkene "Med publikum i fokus", en håndbok for publikumsrettet arbeid for museumsfolk, og "Vår nordiske verdensarv" om de nordiske kulturminnene på UNESCOs World Heritage List, Kom forlag, 1997.

Oddbjørn Sørmoen (Kirker i Norge, bind 2, 1700-tallet, Skjønnhetens århundre, 2001 og Tilleggsbind 2, Kirken i forandring, ombygging gjennom tidene, 2009) født 1957 på Kongsvinger, siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt 1984, magistergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo 1993, antikvarisk faglig utdannelse fra Kungliga Konsthögskolans Arkitekturskola i Stockholm 1996/97. Sørmoen arbeider som seniorkonsulent hos Riksantikvaren med spesielt ansvar for kirker og kirkegårder. Han har skrevet en rekke fagartikler i kunsthistorie og om antikvarisk faglige problemstillinger særlig med tilknytning til kirker og kirkekunst. Sørmoen er også fagredaktør for bokverket "Kirker i Norge".

Peter Anker (Byggeskikk og kulturarv, Hardanger og Hardangerfjorden, 2005), født 1927 i Bergen, utdannet kunsthistoriker ved Universitetet i Oslo, har vært konservator ved Norsk Folkemuseum, direktør ved Vestlandske Kunstindustrimuseum 1965-1994 og professor ved Universitetet i Bergen. Forfatter av bøkene "The Art of Scandinavia" bind 1 utgitt i Frankrike og Storbritania i 1969, "Stavkirkene, deres egenart og historie" og "Folkekunst i Norge", Cappelen 1997 og 1998. Har skrevet dessuten avhandlinger og artikler om middelalderkunst og samtidskunst, tidligere også kunstanmelder i dagspressen.

Jiri Havran (har fotografert alle ARFOs bøker), født i 1953 i Teplice, Tsjekkoslovakia, nå Den tsjekkiske republikk. Kom til Norge i 1974, og er nå etablert som en av våre fremste arkitekturfotografer. Han har medvirket i en rekke publikasjoner og bøker både om moderne og tradisjonell arkitektur. Foruten å være fotograf til alle ARFOs bøker har han fotografert: "Linje og Rom, 20 norske arkitekter", Grøndahl/Dreyer, 1993, "Kongens Hus", Orfeus 1995, "På historisk grunn", Statsbygg, 1997, "Norske kunstnerhjem" Boksenteret, 1997, "Å bygge en flyplass", BA forlaget, 1998, "Nordiske kunstnerhjem", Boksenteret, 1999, "Stortinget og kunsten", 2000, "Det store løftet, Rådhuset i Oslo", Aschehoug, 2000. "Priset Arkitektur", Arkitekturforlaget 2000.
Han har bakgrunn i kunstnerisk fotografi, har hatt flere separatutstillinger både i Norge og i utlandet og deltatt på mange kollektivutstillinger. Har drevet med arkitekturfotografering fra slutten av 80-tallet, fotografering til bøker fra 1993, eget forlag fra 1996.