FREMTIDIGE PROSJEKTER


GUDBRANDSDALEN

Tekst Arnfinn Engen, foto Jiri Havran,
forord Christian Norberg-Schulz

Kommer ut i 2007

Dalen og fjorden er en grunnleggende norsk landskapsform. Begge er sprekker i et steinland som bare er beboelig der fjellet åpner seg. Derfor taler vi i Norge om bondekultur og kystkultur. Det er bondekulturen som har gitt oss den mest originale byggeskikken, mest fordi kysten var mer tilgjengelig for fremmed innflytelse.

Gudbrandsdalen representerer et høydepunkt i den norske trearkitekturen. Men bygningenes utforming viser at det typisk norske også tilhører en sammenheng. Sverige er ikke langt unna og Russland lurer også i bakgrunnen. Dette skyldes ikke bare historisk innflytelse, men først og fremst at den samme skogverden binder oss sammen.