FREMTIDIGE PROSJEKTER


GRAVHAUGER I VESTFOLD, Vestfolds monumentale vikingtid

I Vestfold ligger det mange monumentale hauger. Utgravning av vikingskip og annen gravutrustning i Oseberg- og Gokstadhaugen har satt Vestfolds vikingtid på verdenskartet. Noen hauger er å regne for arkeologiske eventyr, mens andre ikke innfrir arkeologenes forventinger om fine funn. Er de ikke alle gravhauger?

I boka blir funn og omstendigheter rundt gravninger fortalt på en levende og engasjerende måte.

Haugene lokker fortsatt fram virkelyst og forskertrang mer enn 1000 år etter de ble bygd. Hva er det ved disse haugene som lokker? Hvem fikk slike monumenter reist til sin ære? Boka beretter om arkeologiske funn og historiske hendelser sett i lys av moderne forskning.

Tekst: Fil. Dr. Terje Gansum
Foto: Jiri Havran, Kulturhistorisk Museum,
Vestfold Fylkesmuseum m.fl