FREMTIDIGE PROSJEKTER

ARFO har flere satsingsområder for de neste årene. Nå som bokverket Kirker i Norge nærmer seg slutten, har vi tenkt å arbeide med en serie om utvalgte regioner, som hver for seg på en eller annen måte har bidratt til byggekunstens egenart. I tillegg til byggeskikk og kulturlandskap legger vi også en stor vekt på historie gjennom gamle s/hv fotos og landskapsbilder. Vi har valgt å kalle serien Byggeskikk og kulturarv.

Den første boken Hardanger og fjorden foreligger allerede og vi er i gang med bøkene om Øvre Telemark, Gudbransdalen (i ny og utvidet utgave) og Lofoten.