KIRKER I NORGE


SKJØNNHETENS ÅRHUNDRE, 1700-TALLET

av Oddbjørn Sørmoen

Utkommet 2001

1700-tallet var skjønnhetens og kontrastenes århundre. Den kunstneriske kreativitet blomstret. Kirkekunsten og arkitekturen skulle løfte forkynnelsen og gripe menneskene, men også manifestere kongens myndighet.

Storslagne monumenter som Røros og Kongsberg kirker vitner om den dansk-norske stats behov for å vise kulturell og økonomiske makt, mens bygdekirker som Nordre Osen og Hestad forteller om de små bygdesamfunns behov for en himmel over sin enkle og harde hverdag. Det var langt mellom overklassens utsmykkede losjer og husmennenes harde og enkle sittefjøler, men ofte var de i samme kirkerom.

Denne boken viser et bredt utvalg av kirker som gir liv til det norske samfunn på 1700-tallet. Et samfunn i vekst, preget av økonomisk spekulasjon, skjønnhetslengsel og optimisme, men også nød og kamp for å skape en bedre framtid.

Kirkene presentert:
Tynset, Sollia, Tyldal, Nordre Osen gamle kirke, Lesja, Sel, Sjåk. Kvikne, Sør-Fron, Tretten, Aurdal, Bagn, Vår Frelsers kirke i Drøbak, Vinje, Rauland, Åmotsdal, Hjartdal, Kongsberg, Stavern, Østre Porsgrunn, Vestre Porsgrunn, Solum, Holdhus gamle kirke, Hestad kapell, Ålhus, Olden gamle kirke, Norddal, Stordal gamle kirke, Tresfjord, Mo i Surnadal, Røros, Støren, Budal, Klæbu, Buvik, Hospitalskirken, Bakke i Trondheim, Dolstad, Bardu og Karasjok gamle kirke.

Tekst: Oddbjørn Sørmoen
Foto: Jiri Havran
Format: 24 x 29 cm
248 sider
ISBN  82-91399-10-7
Pris: kr. 498,-