KIRKER I NORGE


MED HISTORISKE FORBILDER, 1800-TALLET,

av Jens Christian Eldal

Utkommet 2002

Med 1800-tallet fikk Norge sine første arkitekter i moderne forstand. Forbildene var i begynnelsen grekernes og romernes klassiske arkitektur, som ga navnet til nyklassisismen. Senere overtok stilimpulser inspirert av middelalderen, i den særnorske blanding av nygotikk og sveitserstil. Man fikk dragestil og jugendstil rundt 1900, og deretter overtok renessanse og barokk som stilhistoriske forbilder. En stor befolkningsøkning, samt den nye kirkeloven av 1851, førte til et usedvanlig stort antall nybygde kirker.

Kirkene presentert:
Sandar, Feda, Sokndal, Mandal, Hornnes, Immanuelskirken i Halden, Flekkefjord, Atrå, Vikøy, Høyland, Slottskapellet i Oslo, Bamble, Nykirke i Modum, Engene, Hidra, Horten, Tyristrand, Trefoldighetskirken i Oslo, Nedstryn, Tangen, Tromsø domkirke, Ørsta, Feios, Borgund, Kragerø, Bragernes, Onsøy, Grimstad, Gjøvik, Oset, Trefoldighetskirken i Arendal, Sagene, Lygra, Skien, Landsmarka, Vågan, Neiden, Åmot, Levanger, Fagerborg, Ullern, Eidsfoss, Siggerud, Kongsdelene, Rødven, Ålesund, Skute, Laksevåg, Bekkelaget, Skrukkeli, Narvik, Hanestad, Markus kirke i Oslo, Storetveit, Fjærland og Husøy.

Tekst: Jens Christian Eldal
Foto; Jiri Havran
Format: 24 x 29 cm
256 sider
ISBN  82-91399-11-5
Pris: kr. 498,-