KIRKER I NORGE


MIDDELALDER I TRE, STAVKIRKER

av Leif Anker.

Utkommet 2005

Stavkirkene er Norges unike bidrag til verdensarkitekturen. Deres søregne konstruksjon og utforming står som noe av det ypperste skapt i norsk middelalder, både bygningsteknisk og kunstnerisk. Bare 28 stavkirker er bevart av kanskje over tusen, og de fleste ligger i indre fjordstrøk på Vestlandet og i innlandsdalene på Østlandet. De eldste av dem har fulgt
bygda gjennom snart ni århundrer.

Alle de 28 bevarte stavkirkene i Norge presenteres, samt Vang stavkirke som ble kjøpt av kongen av Preussen på midten av 1800-tallet, og senere oppført i det daværende tyske Schlesien, nå en del av Polen. Kirkene presenteres også med etterreformatorisk inventar og dekor som er med å gi disse kirkene deres helt særegne stemning. I tillegg presenteres gjenstander som nå er oppbevart på museer.

Tekst: Leif Anker
Foto; Jiri Havran
Format: 24 x 29 cm
360 sider
ISBN  82-91399-16-6
Pris: kr. 498,-