KIRKER I NORGE


ETTER REFORMASJONEN, 1600-TALLET

av Ola Storsletten.

Utkommet 2008

Det er først på 1600-tallet at kirkebyggingen kom i gang for alvor etter Reformasjonen. I alt ble det bygget over 300 nye kirker. De fleste av disse var i tømmer, men det er også eksemplarer på murkirker, i første rekke i
byene. Kirkebyggingen gjenspeiler den økonomiske vekst og befolkningsøkning
som fant sted i perioden. Den nye liturgien stilte dessuten nye krav til utforming av kirkerommet, som bl.a. resulterte i de særegne norske Y-kirkene. Flere av kirkene har store deler av det opprinnelige interiøret bevart og regnes blant de aller vakreste i landet.

Med bl. a.: Årdal gamle kirke, Lo, Vågå, Hamre, Søgne gamle kirke, Risør, Gaupne, Oppdal, Kvikne i Hedmark, Holmestrand, Velfjord, Larvik, Lier, Hovin og Rennebu.

Tekst: Ola Storsletten
Foto; Jiri Havran
Format: 24 x 29 cm
ISBN  82-91399-15-8
Pris: kr. 498,-