KIRKER I NORGE


Tilleggsbind 1: KIRKE OG KLOSTERRUINER

av Øystein Ekroll.

Ikke fastsatt utgivelsesdato

Ruinene fascinerer oss som minner om en svunnen tid og kultur. Av middelalderens ca. 300 kirkebygninger av stein står bare halvparten under tak i dag. Resten ble helt eller delvis revet i to bølger: etter Reformasjonen i 1537, da særlig klostrene ble rammet, og i midten av 1800-tallet, fordi mange kirker var blitt for små eller lå usentralt til. I tillegg ble noen av kirkene, som tidligere hadde vært ruiner, gjenoppbygd på 1900-tallet. I denne boken finner vi også rekon-struksjonstegninger, gamle svart hvite bilder og modellfoto, samt en del gjenstander som nå befinner seg på museer.

Med bl. a.: Domkirkeruinen på Hamar, Sola ruinkirke, Selje kloster, Gamlebyen ruinpark i Oslo, Nes kirkeruin på Romerike, Nonneseter kloster i Bergen, Reinskloster, Kapitelberget i Skien, Lyse kloster, Bamble kirke, Halsnøy kloster, Tautra kloster, Munkeby kloster, Hovedøya kloster.

Tekst: Øystein Ekroll
Foto; Jiri Havran