KIRKER I NORGE


Tilleggsbind 2: KIRKEN I FORANDRING: OMBYGGING GJENNOM TIDENE

av Oddbjørn Sørmoen.

Ikke fastsatt utgivelsesdato

Kirken har helt siden middelalderen avspeilet skiftende smaksretninger og arki-tekturstiler. Historien om det gamle kirkerommets forandring er en spennende historie der landets beste fagfolk og kunstnere har vært aktører. I mange av de gamle kirkene har det både oppstått nye og spennende kirkerom og nytolkninger av de opprinnelige.

Med bl. a.: Hamar domkirke, Oslo domkirke, Vang i Ridabu, Fredrikstad domkirke, Fana, Nykirken i Bergen, Herøy, Dønnes, Romedal, Innset, Bodin, Brønnøy, Flosta,Ogna.

Tekst: Oddbjørn Sørmoen
Foto; Jiri Havran