AKTUELLE BØKER


KIRKEGÅRDEN, ET LEVENDE KULTURMINNE
Helge Klingberg, Oddbjørn Sørmoen, Aud Wefald (red)

En bevart gammel kirkegård forteller historie, formidler dramatikk og skjønnhetsopplevelser, og gir en meningsfull ramme om sorgen.
Hvordan er det mulig å ta vare på kirkegården med sin rike historie og mange ulike verdier? Denne boken formidler ideer og kunnskap fra fagfolk som alle har noe å fortelle om kirkegården og hvordan dens rike historie kan bevares for ettertiden.

Tekst: Helge Klingberg, Oddbjørn Sørmoen, Aud Wefald (red)
Foto: Jiri Havran og forfatterne
Format: 24,5 x 22,5 cm
144 sider
ISBN 82-91399-25-5
Pris: kr. 298,-