TIDLIGERE UTGIVELSER

Bøkene i denne kategorien er utsolgt fra forlaget. Du kan imidlertid krysse av ved de forskjellige titler dersom du ønsker noen av dem, så formidler vi kontakt til evt restlagre som ble kjøpt opp av andre.

ARFO som produksjonsgruppe har eksistert siden 1993, og har gitt ut boken "Våre vakre hus, Gudbrandsdalen" i 1993 (nå utsolgt). Vi har også produsert bøkene "Kongens hus, alle kongefamiliens boliger" i 1995 og "Våre vakre hus, Sørlandet" i 1996, begge utgitt på Orfeus. ARFO, forlag for arkitektur og kunst ble stiftet i 1996.

Særlig bøkene om Gudbrandsdalen og Sørlandet har inspirert til fortsettelse og fremtidig satsing på utvalgte regioner i Norge som på en eller annen måte har bidratt til byggekunstens egenart.
Vi er allerede igang med bøkene om Telemark og Hardangerfjorden, og vil fortsette med Lofoten, Hallingdal osv
Siste setning:
Vi har allerede laget boken HARDANGER OG FJORDEN og er i gang med bøkene om Øvre Telemark, Gudbransdalen (ny og utvidet utgave) og Lofoten.